სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი

სტრატეგიული კომუნიკაციების  დეპარტამენტის დირექტორი

 

დებულება

 

კონტაქტი