განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი

განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის დირექტორი

 

დებულება

 

კონტაქტი