საბიუჯეტო ფონდებიდან მიღებული თანხები

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2018 წლის ექვს თვეში თანხები არ გამოყოფილა