საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო

დებულება

კონტაქტი