ადმინისტრაცია: კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გ. გულუას ქუჩა №10

ტელეფონი: (+995 32) 241 10 68, ფაქსი: (+995 32) 241 10 05.

ელ.ფოსტა: police@mia.gov.ge