ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი: კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გ. გულუას ქუჩა №10

ტელეფონი: (+995 32) 241 14 01.

ელ.ფოსტა: hrmia@mia.gov.ge