საექსპერტო–კრიმინალისტიკური დეპარტამენტი: კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გ. გულუას ქ. №6

ტელეფონი: (+995 32)  2 41 11 91,  2 41 18 05

ელ.ფოსტა: forensic@mia.gov.ge