საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი: კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38

ტელეფონი: (+995 32)  2 41 42 42, ფაქსი:  (+995 32)  2 41 85 02.

ელ.ფოსტა: patrolinfo@mia.gov.ge