ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტი: კონტაქტი

მისამართი: საქართველო,  ქ. თბილისი, გ. გულუას ქ. №10

ტელეფონი: (+995 32) 241 18 71 

ელ.ფოსტა: adamianisuflebebi@mia.gov.ge