საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი: კონტაქტი

 მისამართი: საქართველო,  ქ. თბილისი, გ. გულუას ქ. №10

ტელეფონი: (+995 32)  2 41 87 94

ელ.ფოსტა: international@mia.gov.ge