სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი: კონტაქტი

მისამართი: საქართველო,  . თბილისი, გ. გულუას . №10

ტელეფონი: (+995 32)  2 41 11 58

ელ.ფოსტა: miapr@mia.gov.ge