შიდა აუდიტის დეპარტამენტი: კონტაქტი

მისამართი: საქართველო,  ქ. თბილისი, გ. გულუას ქ. №10

ტელეფონი: (+995 32)  2 41 11 88