მიგრაციის დეპარტამენტი: კონტაქტი

მისამართი: საქართველო,  ქ. თბილისი, გახოკიძის ქ. №16

ცხელი ხაზი: უკანანო მიგრაციის საკითხები  (+995 32) 241 96 07;

ცხელი ხაზი: საერთაშორისო დაცვის საკითხები (+995 32) 241 87 30;

ელ. ფოსტა: migration@mia.gov.ge