ობიექტების დაცვის დეპარტამენტი: კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38

ტელეფონი: (+995 32)  2 41 88 09