საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია: კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, ქ.  თბილისი, გმირი კურსანტების ქ. №4

ტელეფონი: (+995 32) 241 40 41

ელ.ფოსტა: policeacademy@mia.gov.ge