დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი: კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი №158

ტელეფონი: (+995 32) 241 92 00, (+995 32) 241 92 22.

ფაქსი: (+995 32) 251 74 97