საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო: კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, ქ. რუსთავი, თბილისი-წითელი ხიდის გზატკეცილი 21-ე კმ.

ტელეფონი: (+995 32) 241 91 91