საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური: კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, ქ.  თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №72

ტელეფონი: (+995 32) 241 24  69,  (+995 32) 241 24  71, (+995 32) 241 25  06 

ელ.ფოსტა: JDS@mia.gov.ge