საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია: კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, ქ.  თბილისი, სიმონ კანდელაკის  ქ.  №12

ტელეფონი:  (+995 32) 2 41 33 21, 2 41 34 44

ელ.ფოსტა: bpol@mia.gov.ge