საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2015 წლის საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2013-2014 წლების საქმიანობის ანგარიში