პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის წარდგენილი წლიური ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლის შესაბამისად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2022 წლის ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლის შესაბამისად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2021 წლის ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლის შესაბამისად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წლის ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლის შესაბამისად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2019 წლის ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლის შესაბამისად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2018 წლის ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლის შესაბამისად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2017 წლის ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლის შესაბამისად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2016 წლის ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლის შესაბამისად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2015 წლის ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლის შესაბამისად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2014 წლის ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლის შესაბამისად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2013-2012 წლების ანგარიში