აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტი: კონტაქტი

შსს აფხაზეთის ა/რ პოლიციის დეპარტამენტი

მისამართი: ქ. თბილისი, იაკობ ცურტაველის ქ. №24         

ტელ.: (+995 32) 2 41 26 49 

ელ. ფოსტა:  afkhazeti@mia.gov.ge