ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი

. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი       

მისამართი: . თბილისი, კორნელი ჩალაძის . №2

ტელ.: (+995 32) 241 40 63; (+995 32) 241 42 63.

ელ. ფოსტა: tbilisiadmin@mia.gov.ge