საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევები (2021 წელი)