შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2021 წელი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები (2021 წლის IV კვარტალი)

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები (2021 წლის III კვარტალი)

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები (2021 წლის II კვარტალი)

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები (2021 წლის I კვარტალი)