რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა 2022 წელი

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-დეკემბერი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (დეკემბერი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-ნოემბერი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (ნოემბერი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-ოქტომბერი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (ოქტომბერი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-სექტემბერი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (სექტემბერი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-აგვისტო)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (აგვისტო)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-ივლისი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (ივლისი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-ივნისი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (ივნისი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-მაისი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (მაისი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-აპრილი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (აპრილი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-მარტი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (მარტი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-თებერვალი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (თებერვალი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი)