რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა 2023 წელი

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-სექტემბერი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-ივნისი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-მარტი)