ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა (2023 წელი)

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები (2023 წელი)

ოჯახში ძალადობის სახეები (შემაკავებელი ორდერების მიხედვით) (2023 წელი)