შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2023 წელი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი (2023 წლის II კვარტალი)

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი (2023 წლის I კვარტალი)