ცაგერის რაიონული სამმართველო

ცაგერის რაიონული სამმართველო  

მისამართი: ცაგერი, შოთა რუსთაველის ქ. №50

ტელ.: (+995 32) 241 54 75

ელ. ფოსტა: cageri.sammartvelo@mia.gov.ge