რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი

მისამართი: ამბროლაური, სოფელი ძირაგეული, 1-ლი ქუჩა №2