საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევები 2018 წელი

საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევები 2018 წელი  pdf   xlsx