დროებით მოთავსების იზოლატორში მოთავსებულ პირთა სტატისტიკა