დროებით მოთავსების იზოლატორში შესახლებულ პირთა სტატისტიკა

შესახლებულ პირთა სტატისტიკური მონაცემები (2018 წელი)

შესახლებულ პირთა სტატისტიკური მონაცემები (2017 წელი)

შესახლებულ პირთა სტატისტიკური მონაცემები (2016 წელი)

შესახლებულ პირთა სტატისტიკური მონაცემები (2015 წელი)

შესახლებულ პირთა სტატისტიკური მონაცემები (2014 წელი)

შესახლებულ პირთა სტატისტიკური მონაცემები (2013 წელი)