იზოლატორში მოთავსებულ პირთა რაოდენობა (2019 წელი)

იზოლატორში მოთავსებულ პირთა რაოდენობა (2019 წელი)

იზოლატორში მოთავსებულ პირთა რაოდენობა (IV კვარტალი)

იზოლატორში მოთავსებულ პირთა რაოდენობა (III კვარტალი)

იზოლატორში მოთავსებულ პირთა რაოდენობა (II კვარტალი)

იზოლატორში მოთავსებულ პირთა რაოდენობა (I კვარტალი)