საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევები 2019 წელი

საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევები (IV კვარტალი)  pdf   xlsx

საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევები (III კვარტალი)  pdf   xlsx

საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევები (II კვარტალი)  pdf   xlsx

საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევები (I კვარტალი)  pdf   xlsx