ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმები

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმა

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმა

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა