2019 წელი

ვიდეოკამერების რაოდენობა (2019 წლის იანვარი-დეკემბერი)