საქართველოს მასშტაბით განთავსებული ვიდეო კამერები

ვიდეო კამერების რაოდენობა (2019 წლის იანვარი-ივნისი)