2020 წელი

ვიდეოკამერების რაოდენობა (2020 წლის იანვარი-დეკემბერი)