2022 წელი

ვიდეოკამერების რაოდენობა (2022 წლის იანვარი-დეკემბერი)

საქართველოს მასშტაბით განთავსებული ვიდეოკამერები 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით